Könyvvizsgálat


Célunk, hogy az audit során praktikus tanácsokkal segítsük ügyfeleink munkáját, annak érdekében, hogy a törvény által előírt könyvvizsgálat ne csak kötelezettség legyen számukra, hanem hasznos, értékes információkkal segítse a vezetést.

A könyvvizsgálati munka az alábbiakat foglalja magába:

  • A társaság által elkészített éves beszámoló felülvizsgálata abból a célból, hogy az abban megfogalmazott kijelentések megfelelnek a törvényi előírásoknak; továbbá megbízható és valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

  • Ügyvitel szervezési háttér értékelése, könyvviteli rendszerminősítés, megbízhatósági paraméterek értékelése.

  • Az üzleti tevékenység megismerése, kockázatbecslés alapján a munkaprogram összeállítása, könyvvizsgálati munka dokumentálása és a könyvvizsgálati jelentés elkészítése.

  • Figyelemmel kísérjük a társaság ügymenetét, az így szerzett információk alapján segítjük a társaság ügyvezetését a döntés-előkészítő munkában.

  • Az évközi vizsgálatok során megszerzett információk elemzését követően javaslatok készítése a belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának, illetve a vállalkozás jövedelmezőségének növelése érdekében.

  • Pályázaton elnyert támogatások elszámolásának auditálása.



további szolgáltatásaink